Välkommen till Spectson

En undersökning av Spectson av din framtida bostad innebär att du minskar riskerna att få stå för svårupptäckbara fel och brister, men också en möjlighet för dig att lära dig hur du ska ta hand om din bostad på ett hållbart och långsiktigt bra vis.

Besiktning - en naturlig del av ett köp av en ny bostad

Ett fastighets- eller bostadsrättsköp är en stor affär för många och kanske något man bara gör en eller två gånger i livet. Att på ett pedagogiskt vis få förklarat för sig hur just er framtida bostad är uppbyggd och vilka eventuella risker som föreligger rent byggnadsteknisk är både bra och viktigt. Överlåtelsebesiktningen som utförs kan därför vara mycket värd i slutändan, både eftersom man kan undvika att behöva stå för fel och brister men också genom att man får en klar bild av sin framtida bostads kondition och status. En överlåtelsebesiktning är således en naturlig del av att köpa en ny bostad och något som hjälper er att genomföra köpet på ett tryggt och säkert vis.

En överlåtelsebesiktning kan också beställas av en säljare, till exempel om man som säljare samtidigt vill teckna en dolda fel-försäkring för att slippa risken att få stå krav för s k dolda fel efter en försäljning.

Tjänster

Energideklarationer

Enligt lag ska hus vid försäljning energideklareras. En energideklaration är sedan giltig i 10 år efter att den utfärdats. Nybyggnadskraven på hus ligger idag på energiklass C. Äldre hus som idag deklareras brukar ligga på mellan energiklass E och G.

Överlåtelsebesiktningar för säljare eller köpare

Vid en överlåtelsebesiktning för köpare eller säljare utförs en grundlig kontroll av huset alla synliga ytor. Fastigheten granskas ur ett byggnadstekniskt perspektiv och en okulär bedömning av fastighetens kondition och status presenteras i ett skriftligt utlåtande.

Lägenhetsbesiktningar (bostadsrätter)

Idag utförs det sällan besiktningar vid lägenhets köp. Även om inte ansvaret motsvarar det man har vid husförsäljning så kan en kontroll av lägenhetens kondition och status vara att rekommendera.

Indikativa korttidsmätningar av radon

Misstänker man blåbetong och/eller något annat som kan påverka radonvärdena i en fastighet negativt vid en försäljning bör man utföra en indikativ korttidsmätning av Radon.

”Jag rekommenderar verkligen att man låter Spectson utföra en besiktning av det hus man köper. Lagen är utformad på det viset att köparen tar över risken för i princip allt som inte anses vara dolda fel, vilket nästan kräver att man låter en fackman gå igenom huset för att inte själv få stå med allt ansvar för svårupptäckbara fel och brister.”
Jonas Blomquist
Advokat, MAQS Advokatbyrå

Kontakta oss:

 Besöksadress
Prästgatan 2
235 35 Vellinge

Telefon
0735 327404

Detta företag är medlem i SBR. Läs mer om SBR här.

Detta företagförsäkrat via SBR. Läs mer om SBRs Utökat Skydd här